ข่าวสารประชาสัมพันธ์

อ่านต่อ
เปิดรับสมัคร หลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร EEP รุ่นที่ 9 ประจำปี 2567
อ่านต่อ
อ่านต่อ
พิธีมอบประกาศนียบัตร EEP รุ่นที่ 7
อ่านต่อ
อ่านต่อ
กิจกรรมศึกษาดูงานในประเทศเพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.สำนักงานกลาง (บางกรวย) หลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 7
อ่านต่อ
อ่านต่อ
กิจกรรมเสวนา ครั้งที่ 9 เรื่อง การบูรณาการพลังงานหมุนเวียนกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Grid Renewable Integration) หลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 7
อ่านต่อ
อ่านต่อ
กิจกรรมบรรยาย ครั้งที่ 7 หัวข้อ การเข้าตลาดหลักทรัพย์อย่างมืออาชีพและโครงข่ายการขนส่ง/คมนาคมของประเทศ หลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 7
อ่านต่อ
อ่านต่อ
กิจกรรมบรรยาย ครั้งที่ 8 หัวข้อ การดำเนินการด้านธุรกิจพลังงานทดแทนและการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงาน หลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 7
อ่านต่อ
อ่านต่อ
กิจกรรมรรยาย ครั้งที่ 5 หัวข้อ การจัดการพลังงาน เพื่อการใช้พลังงานที่คุ้มค่าและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน หลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 7
อ่านต่อ
อ่านต่อ
กิจกรรมศึกษาดูงานในประเทศ วันที่ 9-10 สิงหาคม 2565 จังหวัดระยอง หลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 7
อ่านต่อ
อ่านต่อ
กิจกรรมบรรยาย ครั้งที่ 2 หัวข้อ การเตรียมความพร้อมเพื่อสนับสนุนแผนพลังงานหลักของประเทศ EEP รุ่นที่ 7 ในวันศุกร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
อ่านต่อ
อ่านต่อ
กิจกรรมบรรยาย ครั้งที่ 1 หลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 7 (EEP) ในวันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน 2565 ณ ห้องเซี่ยงไฮ้ ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
อ่านต่อ
อ่านต่อ
สรุปกิจกรรมพิธีเปิดและปฐมนิเทศ หลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร (Executive Energy Program) รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมโรแมนติค รีสอร์ท แอนด์ สปา จ. นครราชสีมา
อ่านต่อ
อ่านต่อ
พิธีมอบประกาศนียบัตร EEP6
อ่านต่อ
อ่านต่อ
แจ้งเลื่อนกิจกรรม พิธีเปิดและปฐมนิเทศ หลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 7 Executive Energy Program (EEP7)
อ่านต่อ
อ่านต่อ
ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดและปฐมนิเทศ หลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร ประจำปี 2021 รุ่นที่ 7 วันที่ 13-14 มกราคม 2565 ณ โรงแรม โรแมนติค รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.นครราชสีมา
อ่านต่อ
อ่านต่อ
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษย้อนหลังในหลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร (Executive Energy Program) รุ่นที่ 7 เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2564 หัวข้อ “การปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมไทยกับ COP 26 เพื่อมุ่งสู่ Carbon Neutrality”
อ่านต่อ
อ่านต่อ
สรุปกิจกรรมพิเศษ Pre-Orientation หลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 7
อ่านต่อ
อ่านต่อ
แจ้งเลื่อนกิจกรรม พีธีเปิดและปฐมนิเทศหลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 7 - Executive Energy Program (EEP7)
อ่านต่อ
อ่านต่อ
กิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility ) ภายใต้กิจกรรมหลักสูตร EEP รุ่นที่ 6 ประจำปี 2020
อ่านต่อ
อ่านต่อ
พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จหลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร ประจำปี 2019 รุ่นที่ 5
อ่านต่อ