ข่าวสารประชาสัมพันธ์

อ่านต่อ
สรุปกิจกรรมพิธีเปิดและปฐมนิเทศ หลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร (Executive Energy Program) รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมโรแมนติค รีสอร์ท แอนด์ สปา จ. นครราชสีมา
อ่านต่อ
อ่านต่อ
พิธีมอบประกาศนียบัตร EEP6
อ่านต่อ
อ่านต่อ
แจ้งเลื่อนกิจกรรม พิธีเปิดและปฐมนิเทศ หลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 7 Executive Energy Program (EEP7)
อ่านต่อ
อ่านต่อ
ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดและปฐมนิเทศ หลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร ประจำปี 2021 รุ่นที่ 7 วันที่ 13-14 มกราคม 2565 ณ โรงแรม โรแมนติค รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.นครราชสีมา
อ่านต่อ
อ่านต่อ
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษย้อนหลังในหลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร (Executive Energy Program) รุ่นที่ 7 เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2564 หัวข้อ “การปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมไทยกับ COP 26 เพื่อมุ่งสู่ Carbon Neutrality”
อ่านต่อ
อ่านต่อ
สรุปกิจกรรมพิเศษ Pre-Orientation หลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 7
อ่านต่อ
อ่านต่อ
แจ้งเลื่อนกิจกรรม พีธีเปิดและปฐมนิเทศหลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 7 - Executive Energy Program (EEP7)
อ่านต่อ
อ่านต่อ
กิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility ) ภายใต้กิจกรรมหลักสูตร EEP รุ่นที่ 6 ประจำปี 2020
อ่านต่อ
อ่านต่อ
พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จหลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร ประจำปี 2019 รุ่นที่ 5
อ่านต่อ