กิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility ) ภายใต้กิจกรรมหลักสูตร EEP รุ่นที่ 6 ประจำปี 2020