กิจกรรมบรรยาย ครั้งที่ 2 หัวข้อ การเตรียมความพร้อมเพื่อสนับสนุนแผนพลังงานหลักของประเทศ EEP รุ่นที่ 7 ในวันศุกร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา