กิจกรรมศึกษาดูงานในประเทศเพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.สำนักงานกลาง (บางกรวย) หลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 7