ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดและปฐมนิเทศ หลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร ประจำปี 2021 รุ่นที่ 7 วันที่ 13-14 มกราคม 2565 ณ โรงแรม โรแมนติค รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.นครราชสีมา