พิธีมอบประกาศนียบัตร EEP รุ่นที่ 7

ดูรูปเพิ่มเติม