ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษย้อนหลังในหลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร (Executive Energy Program) รุ่นที่ 7 เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2564 หัวข้อ “การปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมไทยกับ COP 26 เพื่อมุ่งสู่ Carbon Neutrality”

 
เรื่อง COP 26 และการมุ่งสู่ Carbon Neutrality

 

 
เรื่อง การปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมไทย เพื่อมุ่งสู่ Carbon Neutrality